علامت بنیاد خیریه 14 معصوم علیهم السلام

بنیاد خیریه چهارده معصوم علیه السلام

ای که دستت میرسد کاری بکن

پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار

  • Date Format: YYYY slash MM slash DD

حمایت مالی

جهت حمایت مالی مستقیم از بنیاد 14 معصوم اینجا کلیک کنید