علامت بنیاد خیریه 14 معصوم علیهم السلام

بنیاد خیریه چهارده معصوم علیه السلام

ای که دستت میرسد کاری بکن

پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار

بنیاد خیریه متوسلین به چهارده معصوم (ع) شهرستان خوانسار افتخار دارد با نیتی خیرخواهانه حامی بیماران، سالمندان و نیازمندان برای ارائه خدمات خیرخواهانه و عام المنفعه جهت تامین هزینه های درمانی و دارویی سالمندان ، بیماران خاص و نیازمند ، تامین و تجهیز بانک امانات و تجهیزات پزشکی باشد.

هم چنین این بنیاد آماده پذیرش عضو فعال بوده و باشماره ۴۹ به ثبت رسیده است .

دفتر بنیاد خیریه متوسلین به چهارده معصوم علیهم السلام واقع در خیابان 13 محرم رو به رو مسجد ولی عصر (عج) شهرستان خوانسار می باشد.

شماره تلفن های ۰۹۱۳۲۷۱۴۰۸۵ و ۰۳۱۵۷۷۷۳۳۳۲ به صورت ۲۴ ساعته در اختیار افراد خیر جهت کسب اطلاعات بیشتر و نیازمندان به دریافت خدمات و تجهیزات پزشکی است.

هم چنین خیران نیک اندیش می توانند کمک های نقدی خود را در بانک ملت به نام موسسه خیریه متوسلین به ۱۴ معصوم علیهم السلام با شماره حساب جاری ۵۶۵۷۹۲۶۸۴۶ نزد بانک ملت و یا به شماره کارت بانک ملت ۶۱۰۴۳۳۷۸۳۰۱۹۳۹۱۶ به حساب بنیاد واریز نمایند