علامت بنیاد خیریه 14 معصوم علیهم السلام

بنیاد خیریه چهارده معصوم علیه السلام

ای که دستت میرسد کاری بکن

پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار

به مرکز آموزش بنیاد خیریه چهارده معصوم علیهم السلام خوش آمدید
در این بخش شما با انواع مهارتها و اطلاعات برای استفاده از تجهزات پزشکی ، نگهداری بیماران و سالمندان و انواع مطالب آموزشی دیگر آشنا میشوید

آموزش های کمک های اولیه

آشنایی با بیماریها

آموزش های مراقبت از سالمندان

آشنایی با داروها

آموزش های استفاده از تجهیزات پزشکی

سایر آموزشها