علامت بنیاد خیریه 14 معصوم علیهم السلام

بنیاد خیریه چهارده معصوم علیه السلام

ای که دستت میرسد کاری بکن

پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار

براي مشاهده اساسنامه بنیاد خيريه چهارده معصوم علیهم السلام کلیک کنید .