علامت بنیاد خیریه 14 معصوم علیهم السلام

بنیاد خیریه چهارده معصوم علیه السلام

ای که دستت میرسد کاری بکن

پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار

مدیر عامل:

  • احسان قیصری

معاون مدیر عامل در پشتیبانی :

معاون مدیر عامل در درمان :

معاون ستادی:

معاون مدیر عامل در بخش خیریه:

مدیر استراتژی نوآوری و فناوری اطلاعات و ارتباطات:

مدیر خدمات حمایتی:

مدير روابط عمومی و امور بین الملل:

مدیریت کادر :

مسئول فنی :

مدير حسابداری:

مدير پشتيبانی و تجهیزات:

مدیر سیستم ها و روش ها:

مدیر دفتر مدیرعامل:

مدير جلب مشارکت های مردمی: