علامت بنیاد خیریه 14 معصوم علیهم السلام

بنیاد خیریه چهارده معصوم علیه السلام

ای که دستت میرسد کاری بکن

پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار

بنیاد خیریه 14 معصوم بر اساس دو اصل شفافیت و پاسخگویی که وظیفه این سازمان در قبال اعتماد ارزشمند نیکوکاران است، خود را موظف به ارائه گزارش‌های شفاف از فعالیت و عملکرد خود می‌داند.
لذا گزارش عملکرد خود را در ادوار مختلف در اختیار نیکوکاران و همه جامعه قرار می‌دهد.
این گزارش‌ها به صورت سالانه و یا در ادوار و بازه‌های زمانی گوناگون، منتشر می‌شود تا نتیجه بارور شدن ظرفیت‌های جامعه مدنی و حمایت‌های خیرخواهانه مردم نیک‌اندیش این سرزمین به اطلاع همگان برسد.