علامت بنیاد خیریه 14 معصوم علیهم السلام

بنیاد خیریه چهارده معصوم علیه السلام

ای که دستت میرسد کاری بکن

پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار

  • میزان مبلغ اهدایی خود را در این قسمت وارد کنید کمترین مقدار 100 تومان می باشد و از اعداد انگلیسی استفاده کنید
  • در صورت تمایل میتوانید بخشی که میخواهید در آن هزینه گردد را انتخاب کنید . در صورت عدم انتخاب به صلاحدید بنیاد در بخش مورد نیاز مبالغ اهدایی صرف خواهد شد