علامت بنیاد خیریه 14 معصوم علیهم السلام

بنیاد خیریه چهارده معصوم علیه السلام

ای که دستت میرسد کاری بکن

پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار

بهره گیری از ظرفیت های خرد جمعی و جلب مشارکت های مردمی یکی از اصول حاکم بر نحوه مدیریت بنیاد خیریه 14 معصوم می باشد. با همین رویکرد بنیانگذاران از همان ابتدا به جلب همکاری متخصصان و معتمدان عرصه صنعت، اقتصاد و پزشکی پرداخته است تا بتواند همواره با اندیشه های سازنده این افراد به سوی سازمانی متعالی قدم بردارد. اعضا هیات امنا بنیاد خیریه 14 معصوم همگی داوطلبانه این مسئولیت و سمت رادر کنار فعالیت حرفه ای خود تقبل کرده اند. این مشارکت نمادی از مسئولیت پذیری اجتماعی فعالان عرصه های نامبرده است. مشتاقیم که بر اساس اصل شفافیت همگان با اعضا هیات امنا تصمیم گیرندگان نهایی برنامه های بنیاد 14 معصوم آشنا نماییم. برای ارتباط با اعضا هیات امنا می توانید با شماره های تماس در قسمت ارتباط با ما تماس حاصل نمایید.

اختیارات هیأت امنا بر مبنای اساسنامه:

  1. تعیین و تصویب خط مشی و برنامه کلی سالیانه موسسه
  2. تعیین اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره موسسه و تفویض اختیارات به آنها
  3. تعیین بازرس قانونی موسسه
  4. تصویب هرگونه تغییر و تبدیل و اصلاح اساسنامه موسسه
  5. تصویب انحلال موسسه
  6. تصویب آیین نامه های لازم در خصوص استفاده از در آمدهای موسسه و اختصاص بودجه به هریک از اهداف آن
  7. تصویب طرح های پیشنهادی جهت تقویت بنیه مالی موسسه
  8. تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های موسسه

هیات مؤسس :

اسامی هیأت امنا :