علامت بنیاد خیریه 14 معصوم علیهم السلام

بنیاد خیریه چهارده معصوم علیه السلام

ای که دستت میرسد کاری بکن

پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار

میلاد صادقی

بازدید هیئت مدیره و اعضاء از مجتمع توانبخشی بقیه الله العظم خوانسار

بازدید میدانی اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل بنیاد خیریه چهارده معصوم علیهم السلام به همراه جمعی از خیرین و دوستان گلپایگانی از مجتمع توانبخشی بقیه الله العظم خوانسار در 12 شهریور 1401 خورشیدی

ادامه مطلب »